Verslag openbare ledenvergadering


Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang, 12 februari 2019.

Voorzitter Jacob Eek opent de vergadering, die met een kleine 30 deelnemers druk bezocht is. Nadat de agenda is rondgestuurd, zijn er enige nieuwe ontwikkelingen geweest; nadat eerst wethouder Jan van Katwijk ontslag heeft genomen, is nu ook Erwin van Dalen gestopt.

Erwin geeft zelf uitleg. Hij is er steeds van uit gegaan dat het parttime wethouderschap te combineren is met de leiding van zijn bedrijf. Dit blijkt niet zo te zijn. Het is noodzakelijk dat hij zich de komende tijd (minstens 1 jaar) bezig houdt met het bedrijf. Moet daarom met spijt stoppen met zijn wethouderschap.

Jacob legt uit dat nu beide wethouders zijn gestopt, het bestuur zoekt naar 1 fulltime vervanger, met de nodige bestuurlijke ervaring. Er is een mogelijke kandidaat gevonden, van buiten Eemnes. Deze kandidaat praat deze week nog met de fractie. Als e.e.a. goed klikt, spreekt hij daarna nog met de overige collegeleden. Na vragen van de leden geeft Jacob aan dat ook alternatieven, als raadsleden en andere DB-ers zijn overwogen. De bestuurlijke ervaring is hier echter wel noodzakelijk.

Penningmeester Jaap Bood geeft een overzicht van de financiën. Op de balans staat nog een bedrag voor het moderniseren van de website. De situatie is gezond, en hij stelt voor om dit jaar de contributie niet te verhogen. De vergadering gaat akkoord.

Jacob legt uit dat hij in gesprek is met Koen Vos, over de website. Binnenkort meer. Er komt vlak voor de provinciale verkiezingen een krantje uit van DB. Een communicatie cie is hier nu nog mee bezig. Habo Jongsma doet de suggestie om ook een Whatsapp groep te maken. Wordt naar gekeken.

Jacob legt nog uit hoe het ontslag van Jan van Katwijk is verlopen. Uiteindelijk was hier sprake van verschillende verwachtingen over en weer en een minder goede communicatie.  Het bestuur was wel verrast door het ontslag.

Bas Pouw geeft een overzicht over actuele fractiezaken. Hij legt uit wat de insteek is, bij de herbestemming van het Hilt gebied en de Hink-Stap-Sprong.

Dennis Hagen legt de plannen mbt herinrichting Laarderweg en Wakkerendijk nog eens uit. Belangrijkste wijziging is dat de fietsstroken breder worden, om de auto snelheid af te remmen.  Verschillende leden geven nog hun mening over de plannen mbt de Laarderweg..

Bert Schreur vraagt hoe DB reageert op de oppositieplannen mbt de Noordbuurt. Bas geeft aan dat wij dit via de “omgevingsvisie” willen doen, die breder kijkt dan alleen een strook langs de Noordbuurt.

Nadat Eddy van IJken nog een opmerking over de nieuwjaarskaart heeft gemaakt, constateert Jacob dat er verder geen punten meer aan de orde zijn en sluit de vergadering

Comments & Responses

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.