DorpsBelang blijft voor zelfstandigheid


Reactie op start procedure gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek

Wij zijn als DorpsBelang erg teleurgesteld in het besluit van GS, om een procedure in te gaan (zogenaamde Arhi procedure) om per 1 januari 2020 te komen tot maximaal drie gemeenten in Gooi en Vechtstreek 

De insteek is dat Laren en Blaricum gedwongen worden met Huizen te gaan fuseren, wat ook gevolgen heeft voor Eemnes gezien de ambtelijke samenwerking in de BEL combinatie. Laren en Blaricum worden door deze van bovenaf opgelegde fusie gedwongen om uit de BEL combinatie te treden.

Bij herhaling is gebleken dat de drie BEL gemeenten bestuurskrachtig zijn. Ondanks alle gesprekken en zienswijzes die de drie raden ingediend hebben, zijn die door GS van tafel geveegd en worden de gemeenten in Noord-Holland gedwongen tot fusie. Zelfs Gooise Meren die nog maar 13 maanden geleden gefuseerd zijn, wordt met een nieuwe fusie geconfronteerd.

DorpsBelang vreest dat dit uiteindelijk ook nog zal leiden tot een grote gemeente:Gooistad. 

De provincie Utrecht staat er heel anders in, zij zijn alleen voor fusie als die draagvlak heeft en van onderop komt. Daarom geldt voor Eemnes dat zij gewoon zelfstandig kan blijven, als ze maar samenwerking zoekt om alle gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren.

Uit de dialoog met de inwoners, hoe zij denken over de bestuurlijke toekomst, is gebleken dat een zeer grote meerderheid voor zelfstandigheid is en een mogelijkheid tot fusie met Huizen een te verwaarlozen draagvlak heeft.

DorpsBelang is altijd voor zelfstandigheid geweest en dat blijven we. We zijn tevreden met de BEL combinatie. Voor ons is er maar een optie: zelfstandig blijven en de samenwerking zoeken, zowel in Gooi en Vechtstreek als in het Eemlandse.

Onze identiteit kan als unieke stad met dorpse allure grenzend aan de westkant aan ‘t Gooi en de oostkant aan de prachtige Eemlandse polder op die manier het beste gewaarborgd blijven.

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *