Afvalstoffenscheiding


Maandag avond 12 september is er in de raadsessie gesproken over de wijze waarop de afvalstoffen ingezameld gaan worden per 1 januari a.s. En of we als raad een krediet van ruim 200.000 euro ter beschikking wilde stellen voor het invoeren.

In het voorstel stond dat je als inwoner een keuze had of je die container voor plastic en voor papier wilde hebben. Bij de bespreking bleek, dat er geen keuze is. Iedereen krijgt vier containers, als je dan aannemelijk kan maken dat je zelf plastic en/of papier wegbrengt dan komen ze die containers weer ophalen……
Stel dat 500 inwoners dat doen, dan worden die containers weer opgehaald. Dat is niet echt duurzaam te noemen. Dat vond de fractie van D66 bij monde van de heer van de Vaart zelf ook.
Het ophalen van grijs eens per vier weken was voor DorpsBelang evenals de VVD een probleem, gezien luiers enzo. Dat gaat zeker met temperaturen van boven de 20 graden stinken. Niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor de buren.
Om deze en nog een paar kleine wijzigingen door te voeren hebben we hiervoor een amendement ingediend. Deze heeft het helaas niet gehaald….

 

Inzake:  krediet ten behoeve van voorgestelde afvalstoffeninzameling

gehoord hebbende de discussies in de raad over dit onderwerp;

overwegende, dat

Het belangrijk is bij de bevordering van scheiding van afval een groot draagvlak te creëren onder de inwoners.
Eenmaal per vier weken ophalen van rest afval, met ook nog eens een kleinere container voor gezinnen met kinderen in de luiers en ouderen met soortgelijke problemen niet gewenst is, voorwendsels en voor de buren.
Bijkomende problematiek van lagere ophaal frequentie ijn de zomermaanden met hoge temperaturen.
Het voor veel inwoners zeer bezwaarlijk zal zijn ook nog een vierde container te krijgen en  het ophalen van oud papier middels krat en dozen voldoet.
Er veel rest afval zal verminderen als grof huisvuil regelmatig zonder aanmelding opgehaald zal worden.

gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor de raad 2010;

STELT VOOR:

Elk huishouden heeft de keuzemogelijkheid om plastic middels een container met oranje deksel te laten ophalen.
Daartoe krijgt de grijze container een oranje deksel en wordt een nieuwe grijze container verstrekt van 180 liter.
Indien er geen plastic container gewenst is, wordt de grijze toch vervangen door eentje van 180 liter.

Ophaalfrequentie:
Voor grijs,plastic en groen eens per twee weken.
Papier middels kratjes en dozen eens per vier weken.
Grof huisvuil eens per vier weken, zonder aanmelding.

Na een jaar kan er gekeken worden of deze inzameling geresulteerd heeft in minder rest afval en of er eventueel naar een hogere frequentie toegegaan kan worden.

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *