Raadsagenda’s beter in de Rotonde


Dorpsbelang krijgt regelmatig klachten over de magere gemeentelijke pagina’s in Rotonde. De Rotonde (http://www.derotonde-eemnes.nl/) is DE krant voor en door Eemnes. De agenda’s van de raadsvergaderingen moeten hier op een goede en duidelijke manier in geplaatst worden. Door bezuinigingen is dat de laatste jaren achteruit gehold. Vandaar onderstaande motie om het college op te dragen om de gemeentelijke agenda’s weer op een volwassen manier in de Rotonde op te nemen.

**************************************************************************************************************************

De raad van Eemnes, in vergadering bijeen op maandag 15 februari 2016;

overwegende, dat de bezuiniging op de gemeentelijke pagina’s in de Rotonde maakt dat er thans minder informatie over vergaderingen en agenda’s van de vergaderingen in de Rotonde gepubliceerd worden en dat tevens de informatie niet of nauwelijks opvalt;

dat er weliswaar een link naar de gemeentelijke pagina’s is vermeld, maar dat dit niet het effect heeft wat beoogd was;

dat er klachten zijn over het niet goed op de hoogte zijn van de agendapunten en dat burgers daar later pas achter komen; kortom niet goed geïnformeerd zijn!;

dat de raad het van groot belang acht, dat de burgers op een makkelijke manier op de hoogte kunnen zijn, wanneer en waarover in Ronde, Sessie en Raad wordt vergaderd en dat daarvoor in de Rotonde dus voldoende ruimte dient te worden gereserveerd;

dat het hiervoor een geschat benodigde bedrag van € 5.000,– voor 2016 beschikbaar kan worden gesteld door middel van een begrotingswijziging uit de post Onvoorzien of Communicatie burgers;

dat ter toelichting hierbij kan worden opgemerkt dat in de concept begroting 2016 een deel van het geld was begroot voor livestream en dat dat grotendeels tijdens de behandeling en besluitvorming is geschrapt, waarmee extra gelden zijn vrijgevallen;

dat voor de benodigde verruiming na 2016 de financiële consequentie structureel in de begroting kan worden opgenomen;

gelet op artikel 35 van het Reglement van orde voor de raad 2015;

VerzoekT HET COLLEGE

1. Er voor zorg te dragen dat de agenda’s, met vermelding van alle inhoudelijke onderwerpen voor de Ronde, Sessie en Raad weer in de Rotonde kunnen worden gepubliceerd, met verwijzing naar de stukken op de website.
2. Te bewerkstelligen dat dit per maart 2016 wordt gerealiseerd.
3. Indien dit leidt tot extra kosten (tot een maximum van € 5.000,-) hiertoe een begrotingswijziging voor te bereiden en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie van Dorpsbelang

M.C.A. Riemens,            B.O. Pouw,                E.M. van IJken

Comments & Responses

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.