Verslag ledenvergadering DorpsBelang


Algemene ledenvergadering DorpsBelang, 19 januari 2016-01-20

Op dinsdag 19 januari vond je jaarlijkse algemene ledenvergadering van DorpsBelang plaats, gehouden bij café Staal in Eemnes.
Voorzitter Jacob Eek, heet zo’n 20 belangstellenden welkom, en wenst een ieder nog een goed 2016. Vervolgens memoreert hij het overlijden van het trouwe lid en donateur Aart de Ruijgt, die na een slopende ziekte enige dagen geleden overleed.
Afgelopen jaar is Wim Bary gestopt met het bestuurslidmaatschap. Na intern overleg stelt het huidige bestuur voor om Jan van Katwijk te vragen toe te treden tot het bestuur. Na enige discussie, waarin Jan aangeeft nu meer tijd voor de politiek te hebben, gaat de vergadering akkoord met zijn benoeming.
Penningmeester Jaap Bood geeft uitleg over de financiële situatie. Het verkiezingsfonds groeit gestaag, maar wel erg langzaam. De bankkosten (140 euro per jaar!) zijn voor zo’n kleine vereniging wel erg hoog. Jaap zegt toe hierover nog eens contact met de RABO op te nemen. Na discussie wordt de contributie voor het komende jaar, ongewijzigd vastgesteld op 12,50 euro. Daarnaast wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de raadsleden.
De voorzitter dankt Bert Schreur voor het invallen als commissielid, in de periode dat Marion Riemens ziek was. Bert geeft aan dat hij beschikbaar blijft, mocht daar behoefte aan zijn. Jacob geeft aan dat het in de politiek nogal rommelt op dit moment. In het afgelopen jaar vertrokken 2 van de 3 fractieleden van de VVD, en begonnen een eigen fractie (fractie vd Berg). Recent werd wethouder Zoetman door zijn collega’s gewipt. Nu steunt college op een krappe meerderheid, die ook graag een eigen koers wil varen.
Er komen een aantal punten aan de orde, die op dit moment spelen. Dit zijn de mogelijke herindeling van Eemnes, de HOV haltes aan de A27, de zonneweide langs de A1, en de verkeerssituatie rond de Laarderweg.
Uitgebreide discussie rond de toekomst van de gemeente Eemnes. De vergadering vindt dat DB duidelijk moet aangeven wat haar eigen voorkeur is. Bas Pouw geeft aan dat voorlopig ons programma leidend is, waarin de eigen zelfstandigheid de grote voorkeur heeft. Als tweede alternatief lijkt een BEL fusie (maar dan bij voorkeur binnen de provincie Utrecht) te kunnen, waarbij samenvoeging met Huizen wordt afgewezen. Bestuur en fractie zullen de komende tijd aangeven en communiceren hoe dit verder gaat.
Eddy van IJken geeft uitleg over de HOV haltes bij de A27. Nog steeds niet besloten, welke variant het gaat worden. DB heeft als standpunt dat zo’n halte een groot goed is voor Eemnes, en dat de bereikbaarheid van de haltes dan alle aandacht verdient.
Marion Riemens geeft aan wat het besluit over de velden met zonnepanelen langs de A1 (hoek Eikenlaan) is. Er wordt hierover verschillend gedacht. Deze alternatieve energie is een groot goed, maar de locatie doet afbreuk aan het open landschap.
De verkeerssituatie rond de Laarderweg wordt besproken. Er is een recent verkeersrapport, wat aangeeft dat een extra verbinding naar de Wakkerendijk (in de Zuidpolder), tot aanzienlijk meer sluipverkeer leidt. Dit werd ook in eerdere onderzoeken al aangegeven. Er lijkt nu wel een politieke meerderheid te ontstaan die iets wil doen aan de inrichting van de Laarderweg.
In de rondvraag komen nog aan de orde, situatie rond brandweervrijwilligers (lijkt nog geen acuut probleem), het slechte fietspad tussen Laarderweg en Boni (wordt opgepakt), de felle LED verlichting (is al aan college gemeld), problemen met het kunstgras op de voetbalvelden (wateroverlast) en de verlichting bij de afrit A27 (wordt door Bas opgepakt).
Als laatste is er de oproep van een aantal leden (Tjebbe, Henk, e.a.) om wat vaker aanwezig te zijn bij de raadsvergaderingen. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 22:00 uur de vergadering.

Comments & Responses

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.