LEDENVERGADERING


Op dinsdag 19 januari zal in café Staal op Wakkerendijk 21 de openbare algemene ledenvergadering van DorpsBelang plaatsvinden. De vergadering is openbaar, dus een ieder is welkom. De aanvang is om 20.00 uur.

 1. Opening
 2. Bestuurszaken
  Jan van Katwijk wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid
  Potentiële nieuwe bestuursleden, versterking is altijd welkom, kunnen zich staande de vergadering nog aanmelden.
 3. Financiën
  Ter vergadering zal financieel overzicht worden uitgereikt.
 4. Terugblik fractie
 5. Actuele politieke onderwerpen (o.a. HOV, zonneweiden en Gemeentelijke herindeling)
 6. Rondvraag

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *