Communicatie


laarderweg35

Afgelopen maandag stond het verzoek voor een extra woning op het perceel Laarderweg 35 op de agenda van de raadsessie en zou daarna in de aansluitende raad behandeld worden.
Dit onderwerp is al in een eerdere fase aan de orde geweest. Er zaten toen bewoners van de Laarderweg op de tribune en zij hebben ingesproken en aangegeven dat er bezwaren zijn.
Tijdens deze behandeling bleek dat er op diverse vragen nog geen concreet antwoord gegeven kon worden, met name over de precedentwerking die dit voor gelijkwaardige percelen zou kunnen hebben.
De antwoorden zou voor de behandeling in (sessie)raad van afgelopen maandag aangeleverd worden. Uiteraard zouden voor deze vergadering de omwonende en belanghebbenden weer uitgenodigd worden.
Afgelopen maandag was het verrassend om te zien dat er geen omwonenden en belanghebbenden op de tribune zaten en dus geen insprekers.
Bij navraag aan wethouder Zoetman bleek dat hij niet wist of iedereen uitgenodigd was.
Uiteindelijk is besloten om dit onderwerp niet in de raad te behandelen omdat de wethouder geen helderheid kon geven of de omwonenden wel of niet op de hoogte waren.
Bij navraag door fractie van DorpsBelang bij de buren van dit perceel, bleek dat geen van de omwonenden een uitnodiging gekregen hadden. Erg opmerkelijk aangezien dit een week ervoor in het presidium nog nadrukkelijk is toegezegd.

Geweldige communicatie en het betrekken van de burgers bij de plannen, we blijven hopen dat het beter gaat worden…..

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *