CHAOS IN DE RAAD


Verslag laatste raadsvergadering voor zomerreces

Om half acht begonnen met de raadssessie, een volle zaal, dat was te verwachten met de bestuursopdrachten HOV/A27 en tweede verkeersontsluiting Zuidpolder.
Na inspreken en bespreken in de sessie, gingen deze twee agendapunten naar de raad.
In de raad is de bestuuropdracht tweede verkeersontsluiting Zuidpolder aangenomen en het amendement van DorpsBelang om ook binnen het bestaande wegennet van Eemnes te zoeken naar mogelijkheden om de Laarderweg te ontlasten.
Vervolgens bij de Bestuursopdracht HOV/A27 was een amendement ingediend met de variant Sprey/vandeBerg. Deze variant had instemming van het eiland van Eemnes. Omdat de heer Schilt van het CDA niet aanwezig was,  staakten de stemmen. CDA, D’66 en 1 VVD-er voor, PvdA, DorpsBelang, vd Berg en 1 VVD-er (Paul Sprey) tegen. Afgehamerd met de woorden “agendapunt schuift naar de volgende raad” en dat is normaal gesproken in september.
Tijdens de behandeling van de Sprey/vandeBerg variant zijn door de heer Seldenrijk (CDA) en de heer van der Vaart (D66) wel hele rare opmerkingen gemaakt naar de heer Paul Sprey. Echt not done om zo met elkaar om te gaan. Er werd hem van alles verweten….

Na deze twee heftige onderwerpen, zat er bijna geen publiek meer op de tribune en gingen de raad verder met de rest van de agenda. Ook wel ernstige onderwerpen: Bel jaarrekening en Bel begroting. De vergadering was bijna ten einde, en opeens was er een schorsing, niemand wist waarover en eigenlijk werd de schorsing aangevraagd door wethouder Zoetman. Althans nadat hij Monique van der Linden ingefluisterd had dat zij een schorsing moest aanvragen.
Na de schorsing bleek dat de coalitie een motie indiende waarin zij het college opriep toch alle varianten van de Bestuursopdracht HOV/A27 te onderzoeken.
Wij waren echt verbijsterd! Dit meen je niet, de burgers zijn drie kwartier weg en dan kom je hiermee? Ja dat was noodzakelijk voor het HOV project, anders lopen we achter en houden we de zaak op……
Nadat de oppositie ook maar even geschorst had, heeft DorpsBelang een motie ingediend met het verzoek aan het college om de varianten 2 en 3 uit de bestuursopdracht te halen en de andere varianten inclusief  de variant Sprey/vandeBerg te onderzoeken om zodoende geen vertraging op te lopen.
Deze motie is met 6-6 blijven hangen en dus geen besluit. De coalitie brulde nu is het jullie schuld? Schuld, schuld, de wethouder wist toch al maanden dat de provincie voor de zomer wil horen wat Eemnes wil. Dit komt toch niet als een duvel uit een doosje? Door met onze motie in te stemmen had de coalitie kunnen laten zien dat zij het algemeen belang voor ogen hebben en het belang van het eiland van Eemnes.

De raadsvergadering eindigde met een mededeling van de heer Paul Sprey. Die mededeling was dat hij per direct uit de VVD en uit de coalitie stapt. Zich nog bezint hoe nu verder. Dit naar aanleiding van de dingen die over hem en tegen hem gezegd waren, die niet kunnen.

Nagekomen: er is inmiddels een nieuwe raadsvergadering uitgeschreven op dinsdag!! (de raad zou alleen om maandag vergaderen…)7 juli a.s. Waarin alleen gestemd kan worden over de HOV motie. De heer Schild is dinsdag namelijk dan pas terug van vakantie. Maar hopen voor de coalitie dat niemand een koutje op loopt. Wordt vervolgt…

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *