DorpsBelang zeer ontstemd over communicatie met burgers!


Sinds mei hebben we de nieuwe vergaderstructuur in het leven geroepen, omdat we willen dat burgers meer betrokken worden bij de politiek en met de politiek van gedachten kunnen wisselen over zaken die hen aangaan.
Een typisch voorbeeld daarvan is het in het coalitieakkoord opgenomen idee om de markt van de Braadkamp naar de Minnehof te verplaatsen.
Wat onze mening daarover ook is: typisch een onderwerp voor “de ronde”. De ronde is het platform waarop burgers met raadsleden in gesprek gaan alvorens dat de officiële bespreking in de gemeenteraad (vroeger commissie) plaats vindt.
Afgelopen woensdag is dit in het presidium (commissie die de agenda’s van ronde, sessie en raad bepaalt) besproken, maar coalitie vindt dit niet nodig, er is toch al een informatie avond geweest.
Ja, dat klopt, die avond was op 30 maart j.l. Toevallig hoorde DorpsBelang dat die avond er was (ook hiervoor was men “vergeten” de raadsleden uit te nodigen). Op deze avond hebben wij verbijsterd aangehoord, hoeveel mensen bezwaren en argumenten hadden, die vervolgens door de wethouder afgeserveerd werden met de mededeling, we gaan het toch doen, want het staat in ons coalitie-akkoord.

Als dat de manier is om de burgers betrekken bij de politiek en draagvlak te creëeren – niet wat DorpsBelang betreft!
Op 7 september staat de marktverplaatsing op de agenda (de coalitie wilde nog even dat dit er volgende week al doorheen gedrukt wordt!) en ook dan is er mogelijkheid tot inspreken. In een ronde zou het meer een gesprek zijn met de burgers.

Wat een gemiste kans om geloofwaardig over te komen.
Er staat gelukkig niet zo heel veel in het coalitieakkoord, maar wij ervaren het wel! Kortom, bent u als burger geïnteresseerd in wat er gebeurt? Volg de website van de gemeente en lees de rotonde aandachtig. In elk geval is er op maandag avond om 19:30 (bijna) altijd wat te beleven in het gemeentehuis. En u kunt altijd contact met ons op nemen, onze gegevens vind u op de website van de gemeente, of op dorpsbelangeemnes.nl

Namens de fractie van DorpsBelang
Marion Riemens

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *