Column: De Strook


Voor de strook tussen de Goyergracht en de A 27 heeft de vorige Gemeenteraad begin vorig jaar een bestemmingsplan vastgesteld. De inhoud hiervan was in het kort het bestaande gebruik van de gronden voortzetten en de landschappelijke waarden behouden.
Dat is en was niet naar de zin van de huidige coalitie.
Die vinden dat hier, o.a. een Wellness center moet komen en dat de clandestiene vestiging van Stal Rieder behalve gelegaliseerd, ook als beloning van dat clandestiene gedrag,fors uitgebreid mag worden. Daarnaast wordt ook aan de grondeigenaren gevraagd wat voor ontwikkelingen men wil. Ook hieruit zullen ongetwijfeld verzoeken komen voor allerlei bebouwing. Allemaal zaken die een verstening en verstedelijking van het gebied zullen betekenen.
Wij zullen ons op ieder mogelijk platform verzetten tegen deze verstedelijking en hopen hierbij op steun vanuit Laren en Blariicum, zijnde de aangrenzende gemeenten.
Wat we nog veel meer hopen is dat de huidige coalitie van CDA, D66 en ik weet niet hoeveel VVD’en tot inkeer komt en ook in gaat zien dat het bewaren van groene .
Eemnesser landschap een lovenswaardig ideaal is.
Voorlopig kunnen we deze inkeer nog niet ontwaren en valt er voor ons nog heel wat te bestrijden, hetgeen we dan ook zo goed mogelijk zullen blijven doen
Fractie Dorpsbelang,
Marion Riemens, Bas Pouw en Eddy van IJken

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *