Monthly Archives: februari 2019

DorpsBelang draagt Theo Reijn voor als kandidaat-wethouder


DorpsBelang Eemnes is verheugd te kunnen melden een geschikte kandidaat-wethouder te hebben gevonden, die binnenkort wordt voorgedragen aan de gemeenteraad van Eemnes. Na het aftreden van de wethouders Jan van Katwijk en Erwin van Dalen (beiden parttime) is besloten met 1 fulltime wethouder verder te gaan. Met de voordracht van Theo Reijn uit Wijdemeren heeft DorpsBelang  een zeer ervaren bestuurder, een betrokken en communicatief sterke kandidaat in huis. Theo Reijn is, als voormalig raadslid en wethouder van Wijdemeren, bekend met de politiek, […]

Verslag openbare ledenvergadering


Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang, 12 februari 2019. Voorzitter Jacob Eek opent de vergadering, die met een kleine 30 deelnemers druk bezocht is. Nadat de agenda is rondgestuurd, zijn er enige nieuwe ontwikkelingen geweest; nadat eerst wethouder Jan van Katwijk ontslag heeft genomen, is nu ook Erwin van Dalen gestopt. Erwin geeft zelf uitleg. Hij is er steeds van uit gegaan dat het parttime wethouderschap te combineren is met de leiding van zijn bedrijf. Dit blijkt niet zo te zijn. Het is […]

Wethouder van Dalen kiest voor bedrijf


Nadat Erwin van Dalen de afgelopen maanden heeft geprobeerd om zijn bedrijf te leiden, in combinatie met het parttime wethouderschap in Eemnes, heeft hij besloten dat het noodzakelijk is om zich voorlopig volledig te richten op zijn bedrijf. Hoewel bestuur en fractie van Dorpsbelang begrip hebben voor de beweegredenen, betreuren zij deze stap enorm.Hiermee heeft in korte tijd, de tweede wethouder van Dorpsbelang in de huidige coalitie, ontslag genomen. De redenen van ontslag zijn zeer verschillend, maar de timing maakt dat […]

Wethouder van Katwijk stapt op


Dorpsbelang wethouder Jan van Katwijk heeft bij de voorzitter van degemeenteraad in Eemnes zijn ontslag ingediend. DorpsBelang heeft een evaluatie gehouden over het functioneren van Van Katwijk. Daaruit is gebleken dat ”zijn profiel en de wijze van invulling van de functie niet aansluit bij de wensen en verwachtingen van de partij.” Dit was voor Jan de aanleiding voor zijn vertrek. Het bestuur en fractie betreurt het vertrek van de wethouder, maarrespecteert de keuze van Jan van Katwijk. Op dit moment […]