Monthly Archives: January 2018

Volledige programma 2018


Programma-DB-2018-uiteindelijk

Verslag leden vergadering 9 januari


De voorzitter, de heer J. Eek, opent de vergadering. Hij memoreert het overlijden van de heer Schreur senior, begin december. Er zijn 3 ingekomen stukken betrekking hebbend op het verkiezingsprogramma. De brief van de heer van der Horst met 2 korte aantekeningen is inmiddels beantwoord. De belangrijkste opmerkingen van de heer R. Manten (7) en E. van Ijken (2) kunnen als volgt worden samengevat. VERKIEZINGSPROGRAMMA. Polder: opnemen als werelderfgoed. Akkoord. Behoud groen : positief. Niet alles volbouwen. Akkoord. 4e veld: […]

Ledenvergadering dinsdag 9 januari


Dinsdag 9 januari is er een openbare ledenvergadering van Dorpsbelang bij cafe Staal op Wakkerendijk 21. In deze vergadering zal het programma worden vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 en zal ook de kandidatenlijst worden vastgesteld. De vergadering beging om 20.00 uur. Iedereen is welkom, echter alleen de leden kunnen stemmen over programma en kandidatenlijst.