Monthly Archives: November 2017

Verslag ledenvergadering 24 oktober


Aanwezig: 22 leden + 2 belangstellende. Na de  openingswoorden van voorzitter J. Eek leidt J. Bood, als redacteur van het concept verkiezingsprogramma, de discussie over het genoemde document. Zoals vanouds, een degelijk product van noeste huisvlijt. Staande de vergadering worden de aangenomen amendementen in de tekst verwerkt. (Noot: de aangepaste tekst is inmiddels voortvarend reeds aan de leden toegestuurd). Een volgende fase is het vertalen van het verkiezingsprogramma in de inmiddels befaamde ‘Krant’. Een redactiecommissie zal deze taak op zich […]