Monthly Archives: February 2017

DorpsBelang blijft voor zelfstandigheid


Reactie op start procedure gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek Wij zijn als DorpsBelang erg teleurgesteld in het besluit van GS, om een procedure in te gaan (zogenaamde Arhi procedure) om per 1 januari 2020 te komen tot maximaal drie gemeenten in Gooi en Vechtstreek  De insteek is dat Laren en Blaricum gedwongen worden met Huizen te gaan fuseren, wat ook gevolgen heeft voor Eemnes gezien de ambtelijke samenwerking in de BEL combinatie. Laren en Blaricum worden door deze van bovenaf […]

Sloop BEL voor rekening vriend Remkes


https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/sloop-bel-voor-rekening-vriend-remkes

Verslag ledenvergadering


Voorzitter Jacob Eek opent de vergadering en heet de 21 aanwezigen welkom, onder wie een journalist van De Gooi-en Eemlander. De notulen van de vorige halfjaarlijkse ledenvergadering worden goedgekeurd. Enige onderwerpen uit die bijeenkomst verschijnen vanavond opnieuw op de agenda. Expliciet moet worden vermeld dat aan het actiepunt, het laten verschijnen van een extra nieuwskrant gekoppeld aan de nieuwjaarswens, met succes gevolg is gegeven. Penningmeester Jaap Bood stelt de financiën aan de orde. Het overzicht 2016 en de begroting 2018 […]