Monthly Archives: September 2016

Afvalstoffenscheiding


Maandag avond 12 september is er in de raadsessie gesproken over de wijze waarop de afvalstoffen ingezameld gaan worden per 1 januari a.s. En of we als raad een krediet van ruim 200.000 euro ter beschikking wilde stellen voor het invoeren. In het voorstel stond dat je als inwoner een keuze had of je die container voor plastic en voor papier wilde hebben. Bij de bespreking bleek, dat er geen keuze is. Iedereen krijgt vier containers, als je dan aannemelijk […]