Monthly Archives: June 2016

Verslag openbare ledenvergadering (7 juni)


Ledenvergadering DorpsBelang, 7 juni 2016 Opening Voorzitter Jacob Eek opent de vergadering, en heet de 15 aanwezigen van harte welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen van Dorien Walraven en Nanette van Popta. Bij de vorige algemene ledenvergadering in januari, is afgesproken om deze halfjaarlijkse bijeenkomst te houden. Cees Manten vraagt om op de agenda te zetten “plannen DB voor nabije en verdere toekomst”. Dit wordt bij punt 3 (algemene beschouwingen) en punt 4 (toekomst eemnes) behandeld. Penningmeester Jaap Bood meldt dat […]