Monthly Archives: May 2016

Algemene Beschouwingen 2016 DorpsBelang


Geacht College, Voor ons ligt de kadernota waarin U zelf aangeeft dat er nauwelijks beleidsvoornemens in verwoord worden. Wat in het coalitieakkoord staat, is in gang gezet of inmiddels afgerond en de komende anderhalf jaar zullen de inwoners niet veel mogen verwachten van het gemeentebestuur. Zeer merkwaardig en knullig, wat moeten wij zeggen tegen de inwoners? Sorry, maar er zijn geen ambities, geen problemen die opgelost moeten worden, geen bestuurlijke zaken die spelen, geen voornemens om het dorp aangenaam te […]

7 juni openbare ledenvergadering


Op dinsdag 7 juni zal in café Staal op Wakkerendijk 21 een openbare algemene ledenvergadering van DorpsBelang plaatsvinden. De vergadering is openbaar, dus een ieder is welkom. De aanvang is om 20.00 uur. Agenda Opening Perikelen bestuur Eemnes Algemene beschouwingen (zie ook http://dorpsbelangeemnes.nl/?p=227) Toekomst Eemnes Statushouders Onveilige situatie Wakkerendijk Wat verder te tafel komt