Monthly Archives: April 2016

MOTIE STATUSHOUDERS


MOTIE De raad van Eemnes in vergadering bijeen op 25 april 2016; gelezen het College-memorandum Sociale woningbouw Eemnes d.d. 29 maart 2016; en overwegende: dat dit memorandum concludeert dat …”niet meer bouwen dan nu voorzien leidt tot een tekort van minstens tachtig woningen in de komende jaren, waardoor vanaf 2018 de sociale huurwoningen die beschikbaar komen vrijwel geheel ten goede komen aan mensen met voorrang, zoals statushouders…; dat dit een onwenselijke ontwikkeling is; dat in dit memorandum de Raad wordt […]