Monthly Archives: February 2016

Raadsagenda’s beter in de Rotonde


Dorpsbelang krijgt regelmatig klachten over de magere gemeentelijke pagina’s in Rotonde. De Rotonde (http://www.derotonde-eemnes.nl/) is DE krant voor en door Eemnes. De agenda’s van de raadsvergaderingen moeten hier op een goede en duidelijke manier in geplaatst worden. Door bezuinigingen is dat de laatste jaren achteruit gehold. Vandaar onderstaande motie om het college op te dragen om de gemeentelijke agenda’s weer op een volwassen manier in de Rotonde op te nemen. ************************************************************************************************************************** De raad van Eemnes, in vergadering bijeen op maandag […]

vragen over statushouders


Voor de raad van 15 februari is de volgende rondvraag ingediend. Er was enig onduidelijkheid of de stukken geheim waren, zoal in het verleden over de Ocriet als mogelijke locatie voor opvangcentrum, maar gelukkig kunnen we hier in de openbaarheid over praten. ************************************************************************************************************************** Geachte voorzitter en college, Wij lazen uw stuk over de huisvesting van statushouders (op de website: Eemnes moet statushouders vestigen). In het stuk wordt een nieuw beleidsvoornemen aangekondigd namelijk het tijdelijk onderbrengen van statushouders in te bouwen […]