Monthly Archives: December 2015

NIEUWJAARSKAART


Ver in de polder, ja zelfs verder dan de Sluis, Schaatsend in de winterzon, samen op dun ijs Ook in ‘t leven, nu in deze tijd, voelt het beter met elkaar Hierbij van Dorpsbelang voor allen, een zonnig nieuwe jaar!

LEDENVERGADERING


Op dinsdag 19 januari zal in café Staal op Wakkerendijk 21 de openbare algemene ledenvergadering van DorpsBelang plaatsvinden. De vergadering is openbaar, dus een ieder is welkom. De aanvang is om 20.00 uur. Opening Bestuurszaken Jan van Katwijk wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid Potentiële nieuwe bestuursleden, versterking is altijd welkom, kunnen zich staande de vergadering nog aanmelden. Financiën Ter vergadering zal financieel overzicht worden uitgereikt. Terugblik fractie Actuele politieke onderwerpen (o.a. HOV, zonneweiden en Gemeentelijke herindeling) Rondvraag

Motie van wantrouwen


Onderstaande tekst heeft fractie voorzitter Marion Riemens uitgesproken tijdens het indienen van de motie van wantrouwen tegen de wethouders Rood en den Dunnen. Het is van belang, het is van  DorpsBelang!, dat we in openbaarheid in de raad spreken over het hoe en waarom over de situatie die ontstaan is door het opzeggen van het vertrouwen door de wethouders Rood en den Dunnen in de wethouder Zoetman en in de VVD. Wij betreuren het zeer dat we dit via een […]

Afrekening met wethouder Zoetman


    We hadden al eerder in een column aangegeven “ophoepelen”‘. maar dat Rood en den Dunnen naar ons zouden luisteren hadden we nooit verwacht. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. In onderstaand opinie artikel geeft de Gooi en Eemlander een heldere analyse. Nu nog de overige twee wethouders.