Monthly Archives: November 2015

Communicatie


Afgelopen maandag stond het verzoek voor een extra woning op het perceel Laarderweg 35 op de agenda van de raadsessie en zou daarna in de aansluitende raad behandeld worden. Dit onderwerp is al in een eerdere fase aan de orde geweest. Er zaten toen bewoners van de Laarderweg op de tribune en zij hebben ingesproken en aangegeven dat er bezwaren zijn. Tijdens deze behandeling bleek dat er op diverse vragen nog geen concreet antwoord gegeven kon worden, met name over […]

Bert stopt ermee


Onze Bert Schreur is per 13 november gestopt met zijn werkzaamheden als burgercommissie lid. Doordat alle vergaderingen van de raad en commissie op maandag plaatsvinden was de noodzaak voor een burger commissielid voor de 3-koppige raadsfractie van DorpsBelang niet meer aanwezig. Bert wil zich gaan focussen op zijn andere bezigheden, o.a. het zingen. Bert was ruim een jaar geleden gevraagd om de toen door ziekte gevelde Marion Riemens in de commissie BSM te vervangen. Dat heeft hij met verve gedaan. […]