Monthly Archives: July 2015

CHAOS IN DE RAAD


Verslag laatste raadsvergadering voor zomerreces Om half acht begonnen met de raadssessie, een volle zaal, dat was te verwachten met de bestuursopdrachten HOV/A27 en tweede verkeersontsluiting Zuidpolder. Na inspreken en bespreken in de sessie, gingen deze twee agendapunten naar de raad. In de raad is de bestuuropdracht tweede verkeersontsluiting Zuidpolder aangenomen en het amendement van DorpsBelang om ook binnen het bestaande wegennet van Eemnes te zoeken naar mogelijkheden om de Laarderweg te ontlasten. Vervolgens bij de Bestuursopdracht HOV/A27 was een […]