Monthly Archives: June 2015

DorpsBelang zeer ontstemd over communicatie met burgers!


Sinds mei hebben we de nieuwe vergaderstructuur in het leven geroepen, omdat we willen dat burgers meer betrokken worden bij de politiek en met de politiek van gedachten kunnen wisselen over zaken die hen aangaan. Een typisch voorbeeld daarvan is het in het coalitieakkoord opgenomen idee om de markt van de Braadkamp naar de Minnehof te verplaatsen. Wat onze mening daarover ook is: typisch een onderwerp voor “de ronde”. De ronde is het platform waarop burgers met raadsleden in gesprek […]

Reactie Dorpsbelang op kadernota 2105


Geacht college, Ook dit jaar is het een genoegen aan de hand van de door u opgestelde kadernota onze Algemene Beschouwingen aan u aan te bieden. Onze beschouwingen gaan voor een deel over ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en verkeer. Zaken waar u in de kadernota over zwijgt. Voor DorpsBelang zou dat geruststellend moeten zijn en de indruk wekken dat er niets gebeurt maar dat is helaas wel even anders. Op deze terreinen verschillen wij aanzienlijk met u van inzicht en ook […]