Monthly Archives: March 2015

Waterschapstemmen


Marion Riemens had zich voor LOKAAL WATERBEHEER kandidaat gesteld. In eemnes was ze, zonder actief campagne te voeren, een duidelijke stemmentrekker en als je alle stemmen van LOKAAL WATERBEHEER bekijkt dan zie je niet alleen veel stemmen in Eemnes. LOKAAL WATERBEHEER is met 2 zetels in het waterschap Eem en Vallei gekomen

Balkenendenorm


De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Eemnes zich druk gemaakt om bij de beloning van publieke functies verantwoordelijk met gemeenschapsgeld om te gaan. Hiervoor hebben CDA en D’66 in 2010 een motie ingediend die unaniem door te raad is aangenomen. De tekst van de motie was als volgt: Draagt het College van B en W op om te onderzoeken welke bestuurders van organisaties in de publieke sector, waarmee de gemeente Eemnes samenwerkt, de Balkenendenorm niet naleven; en om in […]

Paspoort


Vandaag gingen we samen naar het gemeentehuis om een nieuw paspoort aan te vragen. De week ervoor mijn vriendin de afspraak geregeld. Een uur bezig geweest met de website om de aanvraag te doen, had je alles ingevuld  kwam de melding, tijd is niet meer beschikbaar. En voor twee personen in 1 keer een afspraak te maken, dat was onmogelijk. Uiteindelijk heeft ze uit pure ergenis de telefoon gepakt en toen was het in een paar tellen gepiept. En op […]