Monthly Archives: January 2015

Ingezonden brief van “D66 journaliste” over vragen DorpsBelang


In de laatste ledenvergadering van DorpsBelang is door een aantal leden aangegeven dat men moeite heeft met het feit dat een D66 lid, als “objectieve” verslaggever met een pers accreditatie werkt. Het gaat hier om Diny Dop, die tijdens de gemeenteraadsvergaderingen een plaats naast de G&E journalist aan de pers tafel heeft gekregen. De betrokken journalist heeft hierop door middel van deze ingezonden brief gereageerd: Goedemiddag, In het verslag van jullie ledenvergadering las ik dat jullie moeite hebben met de […]

Verslag Ledenvergadering DorpsBelang


Dinsdag 20 januari is weer een ledenvergadering van DorpsBelang gehouden. Met 22 aanwezigen, is het een druk bezochte vergadering. Voorzitter Jacob Eek heet alle aanwezigen welkom en begint met een aantal mededelingen over leden mutaties en wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. Wim Bary, de huidige penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen met bestuurswerk. Jacob stelt de vergadering voor om  Jaap Bood te benoemen als zijn opvolger. Dit wordt met algemene stemmen aanvaard. Jacob vraagt nog eens naar belangstellenden […]

Column: De Strook


Voor de strook tussen de Goyergracht en de A 27 heeft de vorige Gemeenteraad begin vorig jaar een bestemmingsplan vastgesteld. De inhoud hiervan was in het kort het bestaande gebruik van de gronden voortzetten en de landschappelijke waarden behouden. Dat is en was niet naar de zin van de huidige coalitie. Die vinden dat hier, o.a. een Wellness center moet komen en dat de clandestiene vestiging van Stal Rieder behalve gelegaliseerd, ook als beloning van dat clandestiene gedrag,fors uitgebreid mag […]

Deel VVD fractie zegt vertrouwen wethouder Zoetman op


Vandaag bereikte ons het bericht dat een deel van de VVD fractie het vertrouwen in wethouder Zoetman heeft opgezegd. Paul Spreij en Willem van de Berg hebben in een brief het college laten weten geen vertrouwen meer te hebben in hun wethouder. Opvallend is dat het derde fractielid, Monique van der Linde, de brief niet heeft ondertekend. Het rommelde al een tijd in de VVD fractie dus geheel onverwacht is deze stap niet. Aan de andere kant geven de heren […]

Ledenvergadering


Op dinsdag 20 januari zal in café Staal op de Wakkerendijk de openbare algemene ledenvergadering van DorpsBelang plaatsvinden. De vergadering is openbaar, dus een ieder is welkom. De aanvang is om 20.00 uur. Agenda: Opening Bestuurszaken Jaap Bood wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid Potentiële nieuwe bestuursleden, versterking is altijd welkom, kunnen zich staande de vergadering nog aanmelden. Financiën Ter vergadering zal financieel overzicht worden uitgereikt. Voorstel is om contributie te verhogen naar €12,50 Terugblik fractie Actuele politieke […]

Behouden vaart


Tussen kerst en oud en nieuw stuurt dorpsbelang weer de traditionele nieuwjaarsgroet. Dit keer het sinterklaasschip terugkerend naar de haven bij de sluis De foto is gemaakt door Kees de Jong uit Eemnes. De voorname lading weer op tijd naar ‘t dorp gebracht Het schip keert terug naar de sluis, het jaarlijks werk volbracht De Vaart, de naam verwijst naar oud gebruik in vele jaren Er ligt een schip weer in de haven! Dat raakt bij velen toch een snaar […]

SV Eemnes


Recent heeft de raad goedkeuring gegeven dat alle velden van de voetbalclub worden voorzien van kunstgras en dat het onderhoud en beheer van deze velden voor 100% de verantwoordelijkheid wordt van de voetbalclub, dit gezien de grote groei qua leden aantal ( met name jeugd ) in relatie tot de trainingscapaciteit op de velden en de competitie op zaterdag. Aanvankelijk was DorspBelang zeer terughoudend omdat dit voorstel gepaard ging met een krediet van ruim 1,3 miljoen euro en dat daarnaast […]