Category Archives: Uncategorized

Verslag leden vergadering 9 januari


De voorzitter, de heer J. Eek, opent de vergadering. Hij memoreert het overlijden van de heer Schreur senior, begin december. Er zijn 3 ingekomen stukken betrekking hebbend op het verkiezingsprogramma. De brief van de heer van der Horst met 2 korte aantekeningen is inmiddels beantwoord. De belangrijkste opmerkingen van de heer R. Manten (7) en E. van Ijken (2) kunnen als volgt worden samengevat. VERKIEZINGSPROGRAMMA. Polder: opnemen als werelderfgoed. Akkoord. Behoud groen : positief. Niet alles volbouwen. Akkoord. 4e veld: […]

Ledenvergadering dinsdag 9 januari


Dinsdag 9 januari is er een openbare ledenvergadering van Dorpsbelang bij cafe Staal op Wakkerendijk 21. In deze vergadering zal het programma worden vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 en zal ook de kandidatenlijst worden vastgesteld. De vergadering beging om 20.00 uur. Iedereen is welkom, echter alleen de leden kunnen stemmen over programma en kandidatenlijst.

Verslag ledenvergadering 24 oktober


Aanwezig: 22 leden + 2 belangstellende. Na de  openingswoorden van voorzitter J. Eek leidt J. Bood, als redacteur van het concept verkiezingsprogramma, de discussie over het genoemde document. Zoals vanouds, een degelijk product van noeste huisvlijt. Staande de vergadering worden de aangenomen amendementen in de tekst verwerkt. (Noot: de aangepaste tekst is inmiddels voortvarend reeds aan de leden toegestuurd). Een volgende fase is het vertalen van het verkiezingsprogramma in de inmiddels befaamde ‘Krant’. Een redactiecommissie zal deze taak op zich […]

Algemene Beschouwingen 2017


Alweer de laatste algemene beschouwingen van deze coalitie-periode, in welke samenstelling deze coalitie dan ook is geweest. U geeft aan dat i.v.m. de verkiezingen in maart 2017 er maar beperkte beleidsvoornemens zijn, je zou zeggen dat is nobel, maar in onze beleving bevat deze kadernota toch wel een aantal forse nieuwe zaken waar veel geld mee gemoeid is. Het financiële beeld t/m 2022 ziet er goed uit, maar ook niet verwonderlijk als je elk jaar ruim een miljoen aan precario […]

Reactie DB op “Huis van Eemnes”


Voorligt het voorontwerpbestemmingsplan. Dat en niet anders. U wilt allerlei uitspraken van ons. Wij zijn van mening dat dit weer een geheel verkeerde manier is van keuzes maken voor zon belangrijk project. Eerst maakt de meerderheid van de raad een keuze voor veld vier, zonder te weten wat de financiële consequenties zijn. Wij hebben daar al eerder over gesproken. Nu het voorontwerpbestemmingsplan. U vraagt een voorkeur voor een model, nog steeds zonder financieel plaatje.De wethouder zei in zijn introductie dat […]

WORD GEMEENTERAADSLID


De gemeente Eemnes is deze deze week van start met de campagne Politiek Talent: De  WEBPAGINA’S (http://www.eemnes.nl/Bestuur/Gemeenteraad/Word_gemeenteraadslid)  staan online, sociale media wordt ingezet in en aanstaande vrijdag komt de extra bijlage van 4 pagina’s in De Rotonde. Dorpsbelang ondersteunt dit initiatief van harte. 4 jaar geleden was het een groot succes. Wil je meer weten of interesse in DorpsBelang Eemnes, stuur een mail naar info@dorpsbelangeemnes.nl

DorpsBelang blijft voor zelfstandigheid


Reactie op start procedure gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek Wij zijn als DorpsBelang erg teleurgesteld in het besluit van GS, om een procedure in te gaan (zogenaamde Arhi procedure) om per 1 januari 2020 te komen tot maximaal drie gemeenten in Gooi en Vechtstreek  De insteek is dat Laren en Blaricum gedwongen worden met Huizen te gaan fuseren, wat ook gevolgen heeft voor Eemnes gezien de ambtelijke samenwerking in de BEL combinatie. Laren en Blaricum worden door deze van bovenaf […]

Sloop BEL voor rekening vriend Remkes


https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/sloop-bel-voor-rekening-vriend-remkes

Verslag ledenvergadering


Voorzitter Jacob Eek opent de vergadering en heet de 21 aanwezigen welkom, onder wie een journalist van De Gooi-en Eemlander. De notulen van de vorige halfjaarlijkse ledenvergadering worden goedgekeurd. Enige onderwerpen uit die bijeenkomst verschijnen vanavond opnieuw op de agenda. Expliciet moet worden vermeld dat aan het actiepunt, het laten verschijnen van een extra nieuwskrant gekoppeld aan de nieuwjaarswens, met succes gevolg is gegeven. Penningmeester Jaap Bood stelt de financiën aan de orde. Het overzicht 2016 en de begroting 2018 […]

Jaarvergadering DorpsBelang 31-1-2017


Op dinsdag 31 janauri zal in café Staal op Wakkerendijk 21 een openbare algemene ledenvergadering van DorpsBelang plaatsvinden. De vergadering is openbaar, dus een ieder is welkom. De aanvang is om 20.00 uur. Voorlopige agenda Opening Financiën Stand van zaken vanuit de fractie Verkiezingen 2018 Wat verder te tafel komt