Author Archives: dorpsbe

RTV Utrecht over Huis van Eemnes


RTV Utrecht interview Jan de Zeeuw over Huis van Eemnes

Jaarvergadering DorpsBelang 31-1-2017


Op dinsdag 31 janauri zal in café Staal op Wakkerendijk 21 een openbare algemene ledenvergadering van DorpsBelang plaatsvinden. De vergadering is openbaar, dus een ieder is welkom. De aanvang is om 20.00 uur. Voorlopige agenda Opening Financiën Stand van zaken vanuit de fractie Verkiezingen 2018 Wat verder te tafel komt

Afvalstoffenscheiding


Maandag avond 12 september is er in de raadsessie gesproken over de wijze waarop de afvalstoffen ingezameld gaan worden per 1 januari a.s. En of we als raad een krediet van ruim 200.000 euro ter beschikking wilde stellen voor het invoeren. In het voorstel stond dat je als inwoner een keuze had of je die container voor plastic en voor papier wilde hebben. Bij de bespreking bleek, dat er geen keuze is. Iedereen krijgt vier containers, als je dan aannemelijk […]

Communicatie


Afgelopen maandag stond het verzoek voor een extra woning op het perceel Laarderweg 35 op de agenda van de raadsessie en zou daarna in de aansluitende raad behandeld worden. Dit onderwerp is al in een eerdere fase aan de orde geweest. Er zaten toen bewoners van de Laarderweg op de tribune en zij hebben ingesproken en aangegeven dat er bezwaren zijn. Tijdens deze behandeling bleek dat er op diverse vragen nog geen concreet antwoord gegeven kon worden, met name over […]

Bert stopt ermee


Onze Bert Schreur is per 13 november gestopt met zijn werkzaamheden als burgercommissie lid. Doordat alle vergaderingen van de raad en commissie op maandag plaatsvinden was de noodzaak voor een burger commissielid voor de 3-koppige raadsfractie van DorpsBelang niet meer aanwezig. Bert wil zich gaan focussen op zijn andere bezigheden, o.a. het zingen. Bert was ruim een jaar geleden gevraagd om de toen door ziekte gevelde Marion Riemens in de commissie BSM te vervangen. Dat heeft hij met verve gedaan. […]

MATIG UW SNELHEID


Afgelopen winter was het in deze bocht op de Noordesingel glad. Paar auto´s hebben de bocht gemist en zijn tegen een boom geland. Wat doe je in zo´n geval als gemeente, je plaatst een bord… Ik had verwacht dat het bord na de winter wel verwijderd zou worden, maar ook in de lente, zomer en nu de herfst is het waarschijnlijk nog steeds glad. Er staan lang de Noordesingel zo ie zo al veel borden. Overstekende eenden, verboden voor fietsers, […]

Herijking afvalbeleid Eemnes


We weten inmiddels allemaal wel dat het belangrijk is om afval te scheiden en we kunnen constateren dat Eemnes het best goed doet. Natuurlijk kan het beter en daar is DorpsBelang een voorstander van. Zoals bij alles zijn hier vele mogelijkheden voor. Wethouder Rood heeft allerlei mogelijkheden onderzocht en komt nu met het voorstel om zoveel mogelijk omgekeerd in te zamelen. Omgekeerd inzamelen is dat je dat je je restafval zelf wegbrengt en dat de rest wordt opgehaald.  Wethouder Rood […]

Column: Samenwerking en/of fusie HBEL gemeentes?


Donderdag 26 maart zijn de raden en colleges van de vier HBEL gemeenten, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren bij elkaar geweest. Waarom deze avond? De provincie Noord-Holland dringt aan op intensieve samenwerking die tot fusie moet leiden. Een avond van ontmoeting, uitslag van de vooraf ingevulde enquête door de raadsleden en discussie in groepjes rond drie stellingen. Bij alle stellingen blijkt Eemnes er anders in te staan: geen wonder want wij hebben vanuit provincie Utrecht druk tot fusie niet. Samenwerking is iets […]

Ledenvergadering


Op dinsdag 20 januari zal in café Staal op de Wakkerendijk de openbare algemene ledenvergadering van DorpsBelang plaatsvinden. De vergadering is openbaar, dus een ieder is welkom. De aanvang is om 20.00 uur. Agenda: Opening Bestuurszaken Jaap Bood wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid Potentiële nieuwe bestuursleden, versterking is altijd welkom, kunnen zich staande de vergadering nog aanmelden. Financiën Ter vergadering zal financieel overzicht worden uitgereikt. Voorstel is om contributie te verhogen naar €12,50 Terugblik fractie Actuele politieke […]

Behouden vaart


Tussen kerst en oud en nieuw stuurt dorpsbelang weer de traditionele nieuwjaarsgroet. Dit keer het sinterklaasschip terugkerend naar de haven bij de sluis De foto is gemaakt door Kees de Jong uit Eemnes. De voorname lading weer op tijd naar ’t dorp gebracht Het schip keert terug naar de sluis, het jaarlijks werk volbracht De Vaart, de naam verwijst naar oud gebruik in vele jaren Er ligt een schip weer in de haven! Dat raakt bij velen toch een snaar […]